Helt unik finansiering!

Oppdalsbanken har inngått et samarbeid med Hyttetomta Oppdal & Rennebu. Den lokale sparebanken tilbyr en helt unik finansiering til våre tomtekjøpere.

Tilbudet inneholder:

  • 100% finansiering av tomtekjøp for kunde
  • 1,9% rente pt.
  • Gunstige byggelånsbetingelser for kunde (beholder tomtelånet i byggeperioden)
  • En trygghetspakke med byggelånskontrollør (valgfritt)

Forutsetninger for tilbudet:

  • Finansieringen gjelder for tomter markedsført på hyttetomta.no og for bygging av hytte til eget bruk.
  • Bygging av hytte/åpning av byggelån må skje innen 2 år etter overtakelse av tomta.
  • Oppdalsbanken må velges som byggelånsbank.


Vil du vite mer om Oppdalsbanken og de gunstige betingelsene? Ta kontakt med Oppdalsbanken http://oppdalsbanken.no